REGLAMENT DEL CLUB

El CLUB ESPORTIU TRILERCAVONS TERRES DE L’EBRE, amb seu a Tortosa (Baix Ebre), representa els triatletes de les Terres de l’Ebre i té el triatló com principal activitat esportiva.

Els esportistes que formen part d’aquest club han de ser socis de ple dret i estar al corrent de pagament de les quotes anuals marcades per l’assemblea anual ordinària.

Els menors d’edat son socis aspirants i serà el seu pare/mare/tutor legal qui els representarà i serà soci en el seu nom fins la majoria d’edat de l’esportista.

La quota anual de soci així com les condicions de participació i compensació dels triatletes serà establerta en l’assemblea anual ordinaria que es celebrarà cada mes d’octubre abans d’iniciar una nova temporada.

Per tal de promocionar el club i l’esport  es marquen les següents línies de treball i participació en competicions per a tots els seus esportistes així com les avantatges i compensacions que poden obtindre:

1. Els esportistes socis del club han de tenir molt clar que en tot moment representen al CLUB ESPORTIU TRILERCAVONS TERRES DE L’EBRE i que per tant la seva conducta, educació, joc net i imatge va lligada amb la del club. No es toleraran conductes indignes i es sancionarà, fins i tot amb l’expulsió del club, a aquells socis que no siguin dignes de la confiança depositada en ells. S’establirà un seguit de normes bàsiques a seguir per tots els membres de club.

2. El club proporcionarà la roba de competició de triatló o altres disciplines esportives a tots els seus esportistes que, de manera voluntària, podran adquirir al preu estipulat per a cada peça. Es demana a tots els esportistes del club vestir sempre que sigui possible amb aquesta roba en totes les competicions en que participin. En cas de pujar al podi fer-­ho amb alguna peça de roba del club, sigui amb el mono de competició o en cas contrari amb la roba de carrer.

3. Aquells triatletes que tinguin una fita/repte important, fora del que és habitual en una temporada, han de fer partícep al club, el qual donarà el màxim suport econòmic i material possible al triatleta per facilitar la consecució d’aquest repte. Les condicions es negociaran individualment atenent les particularitats del repte i la repercussió social i mediàtica que pot tindre per al triatleta i el club.

4. Els esportistes federats del club obtindran bonificacions en forma de punts per les participacions al llarg de la temporada que seran compensades al final de la temporada en forma de material o abonament de llicència per la temporada següent. S’establirà un sistema de puntuació públic i transparent que tots podran consultar.

5. No serà obligatori obtenir la llicència federativa de triatló però només els federats podran optar al sistema de bonificació del club ja que només els triatletes federats opten als rànquings i puntuen en les lligues de clubs de la federació.

CURSES I LLIGUES D’ESPECIAL INTERÉS

Al llarg de la temporada hi ha un seguit de curses que son d’un especial interés per part del club, principalment son aquestes:

1. Campionats nacionals de Catalunya en qualsevol modalitat i distància (duatló, triatló, etc.) individual o per equips. En els campionats per equips serà el club qui determinarà els representants del club.

2. Lliga catalana de clubs. Hi ha un rànquing per a cada modalitat i puntuen els 3 primers classificats de cada equip. Hi ha rànquing d’equips masculí i femení. S’ha de garantir la participació de 3 triatletes en cada prova de la lliga per escalar en el rànquing de clubs.

a. Duatló de muntanya.
b. Duatló de carretera.
c. Triatló
d. Aquatló
e. Triatló muntanya.
f. Duatló Alta muntanya.

3. Les fites que seran recompensades amb material o abonament de llicències o inscripcions per part del club als triatletes que han puntuat a les diferents lligues son:

a. Podium final per equips masculí
b. Podium final per equips femení.
c. Pujar de 2a divisió a 1a divisió de la lliga de clubs.

MENORS EDAT

Els menors d’edat fins la categoria de cadet seran beneficiaris de les següents avantatges:

1. La llicència federativa a càrrec del club.
2. Inscripcions a Campionats Autonòmics.

Els menors d’edat de la categoria junior tindran les mateixes avantatges que els majors d’edat.

Tots el membres del club cedeixen personalment la seva imatge com a membre del Club Esportiu Trilercavons Terres de l’Ebre, amb la qual cosa consenteixen voluntàriament que es faci us a les xarxes socials o pàgina web pròpia.